HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg är ett av många företag som finns i Helsingborg. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1971-09-30. Men sedan 2006-11-02 så har HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-199500.

Helsingborg arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eklund, Sven Erik Bertil -Johansson, Lilian Marianne -Kristoffersson, Johan Pontus -Petersson, Berit Astrid Elisabet.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg och det är följande personer, Kristoffersson, Johan Pontus som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare, Bankholm, Peter som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Sven Erik Bertil som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lilian Marianne som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Nancy Maj-Britt som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Berit Astrid Elisabet som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot.Vass, Margarethe Adelheid Helene som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Eddan i Helsingborg är 716406-7410.