Bostadsrättsföreningen Brosundet

Skåne län

Information

716406-7667 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Brosundet. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Brosundet är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Helsingborg som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Brosundet finns i.

Bostadsrättsföreningen Brosundet har varit registrerat sedan 1977-08-26 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Brosundet så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Brosundet är och det finns flera bolag i Helsingborg som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Brosundet är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Brosundet så kan ni göra det på telefon genom 042-184150 eller genom brev på följande adress:
Kungsg. 4, 252 21, Helsingborg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Brosundet och det är Andersson, Johan Christian som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Hillman, Marlen Ramona som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Hummelgård, Gyda Monica som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungdahl, Agneta Jessica som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Bertil Ingvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Granholm, Ingrid som är född 1952 och har titeln Suppleant