HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Helsingborg och HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg är ett Bostadsrättsförening och skapades 1977-08-26. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Helsingborg där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg ska trivas.

I Helsingborg så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg och det finns flera bolag som är det idag i Helsingborg.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 042-199500.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aksamska, Aleksandra -Gonzalez Zamora, Paulino Valentin -Lindestam, Stig Lennart -Svensson, Martin Åke Christer.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg är Aksamska, Aleksandra som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Gonzalez Zamora, Paulino Valentin som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindestam, Stig Lennart som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Schultz, Carl-Marcus Fredrik som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Martin Åke Christer som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Clark, Melani Rae som är född 1974 och har titeln SuppleantToth, Anja Isabella som är född 1970 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Gustav Adolf i Helsingborg har 716406-7709 som sitt organisationsnummer.