Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51

Skåne län

Information

716407-3525 är organisationsnummer för bolaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Helsingborg som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51 har varit registrerat sedan 1986-02-05 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51 är och det finns flera bolag i Helsingborg som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 51 och det är Frick, Carina Anette som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Hanson, Staffan Johan Arthur som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Ingrid Maria Elisabeth som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Lena Anette som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Pihl, Hans Thomas som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Bernes, Tony Martin som är född 1980 och har titeln SuppleantFrick, Linda Madeleine som är född 1975 och har titeln Suppleant, Magnusson, Claes Johan Magnus som är född 1973 och har titeln Suppleant,