Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 58

Skåne län

Information

I Helsingborg finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 58. Det finns flera företag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 58 i Skåne län. Helsingborg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1987-08-17 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 58 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 58 och det finns fler företag som är det i Helsingborg.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 58 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 58 så kan ni göra det på 042-186613.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa ideérna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Lundgren, Lena Anette som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmberg, Lars Erik som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Jan-Erik Roland som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Christer Erik Berthold som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiberg, Marie Ann-Katrin som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Åhman, Charlotta Josefin som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Sofie Elisabeth som är född 1970 och har titeln Suppleant, Persson, Bo Christer Tommy som är född 1945 och har titeln Suppleant, Persson, Ulf Ola som är född 1967 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Helsingborgshus nr 58 har 716438-5051 som sitt organisationsnummer.