Bostadsrättsföreningen Kompassen

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Kompassen är ett av många bolag som finns i Helsingborg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kompassen finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Kompassen som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1972-09-14.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Drottningg. 178 D, 254 33, Helsingborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Kompassen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-212265.

Helsingborg arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Kompassen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Kompassen. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kompassen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Kompassen och det är följande personer, Franzén, Hans-Olof Bertil som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Glaving, Bengt Åke som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Kindberg, Gunnel Britt-Marie som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerbäck, Bo Eskil Eugén som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Löndahl, Stig Göran som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomqvist, Sven Lars Gustaf som är född 1939 och har titeln Suppleant.Nilsson, Cecilia Ruth Anna Maria C L som är född 1966 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Kompassen är 737600-2940.