Bostadsrättsföreningen Ehrensvärd 3

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Ehrensvärd 3. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Helsingborg här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ehrensvärd 3 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Helsingborg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Ehrensvärd 3 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769610-1869.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Ehrensvärd 3 på följande adress Ehrensvärdsg. 3, 254 33, Helsingborg.

Bostadsrättsföreningen Ehrensvärd 3 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Ehrensvärd 3 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Engkvist, Anders Leonard som är född 1973 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.