Bostadsrättsföreningen Pilen Norra

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Pilen Norra är ett av många bolag som finns i Helsingborg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Pilen Norra finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Pilen Norra som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2004-09-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Johanneslustg. 9, 212 28, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Pilen Norra så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-234300.

Helsingborg arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Pilen Norra ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Pilen Norra. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av uppsåtelsen.En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Pilen Norra är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Pilen Norra och det är följande personer, Christensson, Nils Göran Ingemar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Eliasson, Linda Mala Carina som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellgren, Görel Agnetha Madeleine som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandin, Anneli som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Spång, Lislott Inger som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Behrens, Marcus Daniel som är född 1981 och har titeln Suppleant.Hylander, Gunnel Birgitta Ingegärd som är född 1944 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Pilen Norra är 769611-4052.