Bostadsrättsföreningen Karl X

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden samt att tillgodose gemensamma intressen och behov. Upp- låtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Karl X vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Helsingborg så är Bostadsrättsföreningen Karl X ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Helsingborg arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Helsingborg och i Skåne län. Redan 2005-02-11 så skapades Bostadsrättsföreningen Karl X och företaget är har ej F-skattsedel.

769612-1164 är organisationsnummret för företaget som finns i Helsingborg.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Karl X och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Karl X så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Karl X är Cederqvist, Claes Henric som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Emanuelsson, Per Thomas Wincent som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lomm Lidbeck, Irene Maria som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lars Tommy som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Älmeberg, Erik Roger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Jeppsson, Britt-Marie Irene som är född 1947 och har titeln SuppleantLindell, Maj Ingrid som är född 1949 och har titeln Suppleant, Lundqvist, Dan Ingemar som är född 1956 och har titeln Suppleant, .