Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige

Skåne län

Information

Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige är ett bolag som finns i Helsingborg. I Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersen, Tage som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Nilsson, Nils Anders Henrik som är född och har titeln Delgivningsbar person,Bosatt utomlands inom EES, Månsson, Lars Krister som är född 1958 och har titeln Revisor, Yngve Lindells Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige på telefon 073-4042504.

Filialens verksamhet skall vara att sköta driften av Norrvikens Trädgårdar och tillse att dessa hålls tillgängliga för allmän- heten samt främja verksamheter med naturlig anknytning till trädgårdarna. Filialen skall bedriva en kvalitativ trädgårdsutveckling med anknytning till kultur och utbildning samt för att främja huvudmålet bedriva arrangemang, utställningar, kurser och konferenser, restaurangverksamhet samt utbildning och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige av bolagstypen Filial.

Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige är ett av många bolag som finns i Skåne län och Helsingborg arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige innehar ej F-skattsedel och Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige så är det följande:
Filialens firma tecknas av verkställande direktören.

Couronne de Lierre II ApS Danmark, filial Sverige har 516403-5452 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.