Limit i Helsingborg Aktiebolag

Skåne län

Information

Limit i Helsingborg Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Helsingborg. Det är nämligen den kommunen som Limit i Helsingborg Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Limit i Helsingborg Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1985-02-19. Men sedan 1996-01-01 så har Limit i Helsingborg Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Tennisv. 15 B, 252 85, Helsingborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Limit i Helsingborg Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-921118.

Helsingborg arbetar för att verksamheter som Limit i Helsingborg Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Limit i Helsingborg Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall äga och förvalta egna fastigheter, bedriva extern fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Limit i Helsingborg Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Limit i Helsingborg Aktiebolag och det är följande personer, Andersson, Carl-Gustav Åke som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigö, Bo Jonny som är född 1956 och har titeln Suppleant, Rosenqvist, Per Olow som är född 1965 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Limit i Helsingborg Aktiebolag är 556256-5118.