ND-PRODUKTER Aktiebolag

Skåne län

Information

ND-PRODUKTER Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Helsingborg som är den kommunen där ND-PRODUKTER Aktiebolag finns. I Helsingborg så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. ND-PRODUKTER Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket ND-PRODUKTER Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. ND-PRODUKTER Aktiebolag har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till ND-PRODUKTER Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Hamnplanen 24, 260 40, Viken men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-380910.

Helsingborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är ND-PRODUKTER Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

ND-PRODUKTER Aktiebolag har idag 556276-9363 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten är den som för stunden ansvarar för ND-PRODUKTER Aktiebolag

Bolaget skall idkaimport export och försäljning av presentartiklar och dagligvaror samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.

I ND-PRODUKTER Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Engström, Hans Richard som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Engström, Hans Göran som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Agnes Rose-Marie som är född 1941 och har titeln Suppleant, Kilefors, Christer Jan-Erik som är född 1962 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .