Scratch i Helsingborg Aktiebolag

Skåne län

Information

Scratch i Helsingborg Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Helsingborg som är den kommunen där Scratch i Helsingborg Aktiebolag finns. I Helsingborg så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Scratch i Helsingborg Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Scratch i Helsingborg Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Scratch i Helsingborg Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Scratch i Helsingborg Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kajpromenaden 12, 252 67, Helsingborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 042-242455.

Helsingborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Scratch i Helsingborg Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Scratch i Helsingborg Aktiebolag har idag 556435-4008 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Scratch i Helsingborg Aktiebolag

Bolaget skall bestå av reklamverksamhet samt utbildning och konsultation inom den grafiska branschen samt därmed förenlig verksamhet.

I Scratch i Helsingborg Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Timour, John Lennie som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Wig, Kith Anne-Catrine som är född 1968 och har titeln Suppleant, Thore, Carl Kristian som är född 1968 och har titeln Revisor, EMK Revision Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor, .