Baldetorp Tandvård AB

Skåne län

Information

Baldetorp Tandvård AB är ett av många verksamheter som finns i Helsingborg. Det är nämligen den kommunen som Baldetorp Tandvård AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Baldetorp Tandvård AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1999-01-01.

Baldetorp Tandvård AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1999-07-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Gasverksg. 9, 252 25, Helsingborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Baldetorp Tandvård AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-136232.

Helsingborg arbetar för att verksamheter som Baldetorp Tandvård AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Baldetorp Tandvård AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget ska bedriva tandläkarpraktik, handel med finansiella instrument och förvaltning av fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Baldetorp Tandvård AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Baldetorp Tandvård AB och det är följande personer, Baldetorp, Mats Philip som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Baldetorp, Annika Christina som är född 1966 och har titeln Suppleant, Lindén, Stefan Kristoffer som är född 1972 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Baldetorp Tandvård AB är 556573-3358.