Andmar AB

Skåne län

Information

Andmar AB är ett av många företag som finns i Helsingborg. Det är nämligen den kommunen som Andmar AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Andmar AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2002-10-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till HAMMARBY ALLÉ 62, 120 61, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Andmar AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-6163714.

Helsingborg arbetar för att företag som Andmar AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Andmar AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall undersöka bottensediment i sjöar, floder, kustområden och öppna havsområden med avseende på sedimentens geologiska, fysikaliska och kemiska egenskaper. Aktiebolaget kan antingen själv bygga upp infrastrukturen kring en sådan undersökning och utföra den eller enbart verka som konsult till sådana undersök- ningar utförda av ndra parter.

Firmatecknare för Andmar AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Jönsson, Anders Björn Ulrik.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Andmar AB och det är följande personer, Jönsson, Anders Björn Ulrik som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Broman, Dag Lagesson som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Cedervall, Claes Ivan Vilhelm som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Per-Erik Anders som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Forssman, Ulla Birgitta Margrethe som är född 1973 och har titeln Suppleant, Helgesen, Lars Anders som är född 1950 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Andmar AB är 556633-6318.