CER Fastigheter AB

Skåne län

Information

CER Fastigheter AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Helsingborg som är den kommunen där CER Fastigheter AB finns. I Helsingborg så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. CER Fastigheter AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket CER Fastigheter AB har haft sedan 2006-10-26. CER Fastigheter AB har funnits sedan och 2006-10-26 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till CER Fastigheter AB så kan ni göra det genom att skicka er post till F M Franzéns g. 4, 254 40, Helsingborg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Helsingborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är CER Fastigheter AB Privat, ej börsnoterat.

CER Fastigheter AB har idag 556696-4622 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Falkengren, Jutta -Grerup, Axel Göran är den som för stunden ansvarar för CER Fastigheter AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

I CER Fastigheter AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Grerup, Axel Göran som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Falkengren Grerup, Ursula som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Falkengren, Jutta som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Grerup, Gisela som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Paulsson, Lars Niklas som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor.