Medsupplies Scandinavia AB

Skåne län

Information

Medsupplies Scandinavia AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Helsingborg som är den kommunen där Medsupplies Scandinavia AB finns. I Helsingborg så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Medsupplies Scandinavia AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Medsupplies Scandinavia AB har haft sedan 2006-05-04. Medsupplies Scandinavia AB har funnits sedan och 2006-05-04 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Medsupplies Scandinavia AB så kan ni göra det genom att skicka er post till S:t Clemens g. 44, 252 34, Helsingborg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-129805.

Helsingborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Medsupplies Scandinavia AB Privat, ej börsnoterat.

Medsupplies Scandinavia AB har idag 556697-7103 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Kymell, Johan Marcus -Kymell, Lars Bertil -Laursen, Per är den som för stunden ansvarar för Medsupplies Scandinavia AB

Bolaget skall bedriva import och försäljning av medicinteknisk utrustning och reservdelar samt därmed förenlig verksamhet.

I Medsupplies Scandinavia AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kymell, Johan Marcus som är född 1981 och har titeln Extern firmatecknare, Laursen, Per som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Kymell, Lars Bertil som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Olow, John David Bertil som är född 1963 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .